Telefonisch spreekuur

Telefonisch terugbelspreekuur

U belt tussen 08.00-10.00 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag.

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen 10.30-12.00 uur. Wij vragen u nadrukkelijk om zélf naar de praktijk te bellen voor de uitslag van uw onderzoek. Ú bent hier zelf verantwoordelijk voor.